Çevresel Bilim LIMS

 • Dünya’nın Kaynaklarını Korumak ve Saklamak için Tasarlandı

  Çevre bilimleri LIMS’miz hem kamu ve ticari çevresel testlere hem de ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde işleyen ortak laboratuvarlar için tasarlanmıştır. STARLIMS Çevre Bilimleri Laboratuvarları uluslararası çevre testleri ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak laboratuvarların belirli düzenlemelere uygun hale getirmek amacıyla oluşturulmuştur. Çok disiplinli bir laboratuvarın günlük işleyişini destekleyerek, çevre testleri sonuçlarının tüm örnek yaşam döngüsü boyunca bilinen standartlar ve kalite güvencesi açısından tamamen izlenebilir olmasını garanti ediyoruz. LIMS çözümlerinin doğal esnekliği, müşteri ihtiyaçlarını ve yeni düzenlemeleri karşılaması için laboratuvara süregelen bir şekilde iş süreçlerine adapte olmasında destek olur.

  Uyumluluk ve En İyi Uygulamalarda Güven

  • Çevre Koruma Kurumu (EPA)’nun önceden yapılandırılmış öğretilerini kullanma veya diğer uluslararası çevre öğretilerini yapılandırma.
  • Öğretilerin EPA ve diğer uluslararası standart yöntemlere uygun olarak takip edildiğinden emin olmak amacıyla kimyager ve teknisyenlerin test uygulama sertifikalarını izleme ve yönetme.
  • STARLIMS şirketinize ISO 17025 ile uyumlu olmasına yardım etmek amacıyla, genellikle de endüstri tarafından tanınan denklikleri (örn. Ulusal Çevre Laboratuvarı Denklik Programı(NELAP), Uluslararası Laboratuvar Denklik İşbirliği (ILAC), Amerikan Laboratuvar İşbirliği Örgütü (A2LA)) kazanma temelinde tasarlanmıştır.
  • Standart İşletme Prosedürlerinin (SOPs) versiyonlarını izleme ve yönetme; aynı zamanda Bilimsel Veri Yönetimi Sistemi (SDMS) ile belge dolaştırma tarihini belirleme.
  • Kamu ve Ticari Çevre Test Laboratuvarlarına Destek

    Ticari Çevre Testi Laboratuvarları
   • Müşteri numune puanlarını Google Maps and GPS koordinatları kullanarak kaydetme.
   • Otomatik uyarılar gönderme, rapor oluşturma ve otomatik olarak faturalandırma.
   • İş sürecinize uygun olarak veri onaylarını düzenleme.
   • Saptama limiti işlevselliğini kullanarak araç duyarlılık doğrulamasını basitleştirme.
   • Önemli iş bilgilerini anlık sorgulama aracını kullanarak çıkarma ve analiz etme.
   • Laboratuvara özgü parametreleri yakalamak için çekirdek veritabanı modelini genişletme. Esnek ve dahili bir üst veri yapısı sınırsız yapılandırma imkanı sağlamaktadır.
   • Kilit performans göstergeleri ile kolay ulaşılabilir gösterge panellerini kullanarak gerçek zamanlı verilere dayanarak daha yararlı iş kararlarını teşvik etme.
    Kamu Çevre Testi Laboratuvarları
   • Kamudaki su arz kalitesinin kabul edilebilir bir seviyede tutulduğundan emin olmak amacıyla hem iç şirketlere hem de düzenleyici ajanslara zamanında ve kesin sonuçlar sağlama.
   • Program oluşturma ve örnek kaydından raporlamaya kadar, numunenin yaşam döngüsü boyunca süreci otomatize etme.
   • İstenilen şekilde detaylı raporlamayı ve yeniden numunelendirmeyi destekleme.
 • Çevre Laboratuvarları Sonuçlarınızın Kalitesini Garantiye Alın

  • Tüm denetim geçmişleri ve e-imza bilgileri de dahil olmak üzere, tüm numune geçmişine ulaşım.
  • Her bireyin staj geçmişini görüntüleme.
  • Saptama sınırı işlevselliğini kullanarak araç duyarlılık doğrulamasını basitleştirme.
  • Kalite kontrol hataları ve şüpheli sonuçlar hakkında analiz uzmanlarını otomatik olarak uyarma.
  • Elemanlarınıza, en iyi uygulamalarınız tarafından belirlenmiş bir test etme ve uygulama yolu çizme konusunda yardımcı olacak tetikleyiciler oluşturma ve yapılandırma.
  • Kullanıcılara kendi belirlemelerinize dayanan uygun öneriler sağlayarak onları Standart İşletim Süreçleri (SOPs)’e uyumlu olan önceden belirlenmiş adımlar boyunca yönlendirme.
  • Belirlemeler dışında kalan durumların fark edilmesine ve müşteri veri kalitesi hedeflerine karşı test sonuçlarının doğrulanmasına yardımcı olmak amacıyla sonuçların incelenmesini artırmak.
  • İstenildiği gibi yeniden numunelendirilmeyi destekleme.

  Günlük Laboratuvar Lojistiğini Otomatize Etme ve Düzenleme

  • Önemli iş bilgilerini anlık sorgulama aracını kullanarak çıkarma ve analiz etme.
  • Kilit performans göstergeleri ile kolay ulaşılabilir gösterge panellerini kullanarak gerçek zamanlı verilere dayanarak daha yararlı iş kararlarını teşvik etme.
  • Bilimsel Veri Yönetim Sistemi (SMDS) ile verileri güçlendirme.
  • Otomatik uyarılar gönderme, rapor oluşturma ve otomatik olarak faturalandırma.
  • Medya, standartlar, reaktifler ve tüketilebilirler de dahil olmak üzere, tüm envanteri belgeleme, yönetme ve izleme.
  • Güvenlik bilgileri için ayarları koruma ve Malzeme Güvenliği Veri Sayfası’na (MSDS), yöntem ve talimatlara, konumlara, karantinalara ve gözetim zincirine bağlantı kurma.
Katalog
Environmental LIMS Brochure (PDF, 1.1 MB)
STARLIMS Integrated Solution and Professional Services Brochure (PDF, 443 KB)
Considerations in Purchasing a LIMS (PDF, 233.8 KB)

Müşteri Görüşü

"Sistemlerin çoğu, işlevsellik ile aynı seviyede. STARLIMS, mükemmel esneklik ve mevcut işlevsellik ile kullanılabilirlik arasında en iyi karışımı sunan çok açık bir sistem sunarak kendini gösterdi. Ayrıca, proje ekibine de güven duyduk."

Alexandra Michel
Proje Lideri, Bayer Crop Science