Genel Üretim LIMS

 • Hızlı Bir Ortamda Kalite Sağlamak

  Toplu işlemlerin test edilmesini etkin şekilde yönetmek ve ürünlerinizin belirlenen spesifikasyonlar ile güvenlik gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak kurumunuzun başarısı için büyük önem taşır.

  STARLIMS Üretim LIMS çözümü laboratuvarınızın hem toplu hem de sürekli üretim süreçlerini izlerken prosedürlerin kolaylaştırılmasını ve otomasyonun güçlendirilmesini sağlar. Üretim yaşam döngünüzün tamamında operasyon verimliliğinizi optimize etmek ve güvenli, yüksek kaliteli ürünleri pazara sürmek için Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (ERP) ve Ürün Bilgi Yönetimi Sistemleri (PIMS) gibi iş açısından kritik diğer sistemlerle entegre olun.

  Süreyi Kısaltmak için Kalite Güvence Süreçlerini Güçlendirin

  • STARLIMS; kurumunuzun FDA 21 CFR Kısım 11 ve AB Ek 11 kılavuzları, ISO 17025, ISO 13485, ISO 9001 ve cGxP dahil olmak üzere farklı mevzuat standartları ile uyumlu olmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
  • Kalite güvence incelemesi ve sunum süreçlerini azaltın. İstisnai olarak sunum kavramı "spesifikasyon içerisindeki" testlerin otomatik olarak sunulmasını sağlar. İşaretleme özellikleri sıra dışı bir şey olduğunda ve ek inceleme gerektirdiğinde kullanıcıları uyarır.
  • Tüm numune geçmişine erişin, eksiksiz denetim takiplerini görüntüleyin, e-imza bilgilerini alın ve çok daha fazlasını yapın.
  • Testler ve yöntemler için analist eğitimi ve sertifikalandırmalarını takip edip yönetin, kurs ile yeniden sertifikalandırma planlaması yapın.
  • Planlanan tüm numunelerin çevresel izleme modülü ile uygun şekilde toplanmasını ve test edilmesini sağlayın.
  • Görsel alan planlarını kullanarak numune noktalarını etkin şekilde yönetin.

  Etkin Numune ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Sağlayın

  • Stabilite yönetim amaçlarınızı elde etmek üzere protokolleri, numune envanterini, çalışmaları; plan, koşul ve konumları çekme işlemlerini yönetin. Eski stabilite çalışma sisteminizi STARLIMS'e taşıyabilirsiniz.
  • Tetikleyiciler, numune noktaları, yeniden numune alma ve yeniden test etme iş akışları yapılandırın. Entegre inceleme modülü üzerinden inceleme açma bağlantısı.
  • Birden çok kritere bağlı ve saatlik, günlük ve yıllık planlara göre otomatik olarak numune noktaları ve KK numuneleri planlayın.
  • Reçeteler ve reçetelerle ilgili partiler oluşturun. Kabiliyetlerle ilgili ayrıntılar için formülasyon yönetimi uygulama broşürünü (PDF, 386 KB) indirin.
  • Partilerinizi; oluşturmadan nihai Analiz Sertifikası (COA) sağlamaya kadar etkin şekilde yönetin. Test sıklığı ile önceki test sonuçlarına dayanarak parti numuneleri üzerinde gerçekleştirilen testleri kontrol edin.
 • Sonuçlara Erişim, Sonuçları İnceleme ve Değerlendirme

  • Geçici sorgular yapın ve verilere dayanarak bir dizi grafik oluşturun. Sistem kullanılabilecek sayısız rapor ve kendi raporlarınızı yapılandırma kabiliyeti ile birlikte gelir.
  • Kontrol grafikleri oluşturun ve grafik içerisinde takip etmek üzere kurallar yapılandırın. Numuneler ve testler ile ilgili işlem yapmak üzere kural ihlalleri otomatik olarak belirlenebilir. Gelişmiş SQC ve kontrol grafikleri oluşturma özellikleri Northwest Analytics (NWA) tarafından sağlanmaktadır.
  • Rutin laboratuvar veri analizini ve karmaşık hesaplamaları otomatikleştirin.
  • Çalışma sayfası, sonuç hesaplamaları ve spesifikasyon karşılaştırmaları oluşturun.

  Üretim Malzemeleri ve Ekipmanları Yönetin

  • Numunelerin depolanmasını ve depolama konumlarını yönetin. Numunelerinizi hiyerarşik numune konteynerlerinde saklayın ve depolama hiyerarşisinin her seviyesindeki içerikleri görüntüleyin.
  • Ekipman yönetim modülü ile ekipman listelerini, planlı bakım olaylarını, kalibrasyonları ve KK'ü yönetin.
  • Laboratuvarınız için ham madde sağlayan tedarikçiler dahil olmak üzere tüm üretim laboratuvarı malzemelerini ve sarf malzemelerini yönetin.

  Günlük laboratuvar Lojistik işlemlerini Kolaylaştırın ve Otomatikleştirin

  • Müsaitlik ve iş yüküne göre analistlere ve ekipmanlara iş atayın.
  • Üçüncü taraf sistemleri SAP, Empower, Chromeleon ve diğer dahili kurumsal sistemler (EDMS/DS, MES vb.) dahil olmak üzere veri paylaşımı için çeşitli sistemlere arayüz oluşturur.
  • Karmaşık programlamaya ihtiyaç duymadan araçlar entegre edilir Bir araçtan gelen seri verileri ya da araç sonuçlarını içeren dosyaları doğrudan üretim LIMS içerisindeki alanlara ayrıştırın.
  • Kaynak ile ilgili karar vermek üzere; darboğazlar, iş dönüş süreleri ve spesifikasyon dışı numuneler dahil olmak üzere temel performans göstergelerini görüntüleyin.
  • Dahili saklama politikaları ve planlarına göre verilerin ne sıklıkta arşivleneceğini yapılandırın.
  • Müşteri bilgilerini yönetin ve test fiyatlandırması, faturalandırması ile numune alımı ve test planları dahil olmak üzere laboratuvar testleri projeler oluşturun.
 • Çok Sayıda Üretim Laboratuvarı STARLIMS Kullanıyor

  Sayısız üretim şirketi; güvenli ve yüksek kaliteli ürünler üretmek ve aynı zamanda faaliyetlerini yalın bir biçimde sürdürmek istediği için STARLIMS LIMS yazılım çözümlerini tercih ediyor. STARLIMS Üretim LIMS çözümü, dağıtım kararı alma süreçlerinde kalite testi gereken sayısız sektörü destekler, örneğin:

  • Oyuncak
  • Otomotiv ve otomotiv bileşenleri
  • Tüketici ürünleri
  • Havacılık
  • Elektronik
  • Mühendislik
  • Uzay ve savunma sektörü
  • Çelik
  • Tekstil
  • Kağıt hamuru ve kağıt sektörü
  • Diğer tüketici malları
  • Sözleşmeli üreticiler
  • Kişisel bakım
  • Kozmetik
  • İnşaat ekipmanları
  • İnşaat malzemeleri
  • Tarım ekipmanları
  • Metaller
  • Telekomünikasyon ekipmanı
  • Akademi
Katalog
General Manufacturing Brochure (PDF, 547.9 KB)
General Manufacturing Industry LIMS Specification Document (PDF, 549.65KB)
STARLIMS Integrated Solution and Professional Services Brochure (PDF, 443 KB)
Considerations in Purchasing a LIMS (PDF, 233.8 KB)

Müşteri Görüşü

"LIMS çözümü, üretim sistemlerimize ve depodan malzeme alımına bağlıdır. Bu da şirketin kalite kontrol sürecinde temel bir gelişim sağlandığı ve sistemler arasında daha fazla bilgi alışverişi olduğu anlamına gelir."

David Martinez Banos
BT Departmanı