Halk Sağlığı LIMS

 • Toplum Sağlığını Korumak Üzere Tasarlandı

  Dünyanın dört bir yanındaki halk sağlığı uzmanları laboratuvarınızın olası küçük ölçekli ve büyük ölçekli salgınları izleme ve takip etme kabiliyetinize güvenmenin yanında, bunlar görüldüğünde nedenlerini belirleyebilme kabiliyetinize de güvenmektedir. STARLIMS Halk Sağlığı LIMS çözümü; planlamadan numune girişinden raporlamaya kadar numunenin yaşam döngüsü boyunca süreçleri otomatikleştirerek laboratuvarların tüm toplumun sağlığını korumak üzere zamanında ve doğru sonuçlar sunmasına olanak tanıyor.

  Uygunluk ve En İyi Uygulamalara Güvenin

  • 16 PHL sürecinin tamamı için Halk Sağlığı Laboratuvarları Birliği (APHL) ile uyumluluk
  • Sektör standardı en iyi uygulamalar ve kılavuzları karşılayın Abbott Informatics; bilişim yazılımımızın endüstri standardı en iyi uygulamalar ve kılavuzları karşılamanıza yardımcı olmak üzere APHL, CDC ve 30'dan fazla yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası halk sağlığı laboratuvarı ile ortak çalışmaktadır.
  • GSA Program 70 Sertifikalı sağlayıcı ile çalışın. Abbott Informatics Adli Tıp ile Halk Sağlığı için GSA Program 70 Sertifikasına sahiptir.

  Numuneleri Sorunsuz Şekilde Toplayın ve İşleyin

  • Elektronik Laboratuvar Defteri (ELN) ile verileri anında toplayın
  • Bir numune alındıktan sonra numuneye erişim için gereken personel ve zamanı azaltmak için numuneleri önceden kaydedin ve numuneyi göndermeden önce her numune hakkında bilgi sağlayın
  • Numune etiketleri oluşturmak için barkodlama ve el cihazları kullanın ve mobil cihazlardan ya da hareket halinde numune izlemeyi kolaylaştırın.

  Halk Sağlığı Laboratuvar Sonuçlarınızın Kaliteli Olmasını Sağlayın

  • Başarısız KK ve şüpheli sonuçları analiz eden ve inceleyen personeli otomatik olarak uyarın.
  • Personelinizin en iyi uygulamalarınızla tanımlanan test ve işleme yöntemlerini uygulamalarına yardımcı olmak üzere tetiklemeler yapılandırıp oluşturun.
  • Spesifikasyonlarınıza dayanan uygun önerileri sağlayarak kullanıcıları Standart Operasyon Prosedürleri (SOP'ler) ile uyumlu, önceden tanımlanmış adımlar boyunca yönlendirin.

  Günlük laboratuvar Lojistik işlemlerini Kolaylaştırın

  • HL7, PHL, ICD-9, CPT, LOINC ve SNOMED mesajlarını ve kodlarını destekleyin.
  • STARLIMS Veri Toplama Aracı (DCU) ile biçimlerinden bağımsız olarak tüm test sonuçlarını ve destekleyici belgeleri bir araya getirin.
  • Laboratuvarınızın test, depolama, işleme sistemlerini sayısız özelliğe sahip Bilimsel Veri Yönetim Sistemi (SDMS) ve Elektronik Laboratuvar Defteri (ELN) ile entegre edin.
 • Halk Sağlığı ve Uzman Tanılama Laboratuvarları

  Moleküler testler daha uygun maliyetli ve daha sık kullanılan bir yöntem haline geliyor. Halk Sağlığı alanında bile moleküler tahliller norma haline geliyor ve Yeni Nesil Sıralama (NGS) Klinik Tanılama ayarı hastalık profili oluşturmak için önemli bir unsur haline geliyor. Klinik laboratuvarlarda NGS gibi karmaşık moleküler testlerin yaygınlaşması CAP, CLIA ve ACMG tarafından yeni gereksinimler ve kılavuzların yayınlanmasına yol açtı. Bunlar tahlil doğrulama, numune işleme yönetimi, test sırasında elde edilen veriler ve sunum ile sonuçların dağıtılması ile ilgili ihtiyaçları kapsıyor.

  CAP ve CLIA denetçileri bu kılavuzlara daha fazla hakim olmaya başlıyor ve bunun sonucunda yeniden sertifika edinme süreçleri çok daha seyrek olacak. Yeni gereksinimleri ve önerileri uygulayan laboratuvarlar incelemeler sırasında tespit edilen eksikliklere sahip olma riskini azaltmaktadır. LIMS'e sahip olmak bu son derece karmaşık moleküler süreçlerin etkin şekilde yönetildiğini ortaya koyabilir ve laboratuvarın gelişmesine, geçerliliğine katkıda bulunabilir.

  Etkin Numune ve Parti Yönetimi Sağlayın

  • Referans aralıkları, tetikleyiciler, refleksler ve raporlama gereksinimlerinin yapılandırılabileceği yeni protokoller için şablon olarak kullanılabilecek mevcut iş akışları üzerinden moleküler protokolleri yönetin.
  • Başından sonuna numune ve test iş akışlarını destekleyin, tetikleyiciler, numune noktaları, yeniden numune alma ve yeniden test etme iş akışları yapılandırın.
  • Bir karmaşık iş akışında kullanılmak üzere parti ayarlama ve birden çok parti şablonuna izin verin.
  • Numune test sonuçlarını farklı spesifikasyon setleriyle karşılaştırıp değerlendirin ve numune veya partiyi yaşam döngüsü boyunca kontrol edin.
  • Çalışma sayfası/liste, sonuç hesaplamaları ve sonuç spesifikasyonları oluşturun.
  • Sonuç raporlama öncesinde veri analizi için biyobilişim sistemlerine (harici veya dahili üçüncü taraf sistemleri) bağlanın.

  Günlük Laboratuvar Lojistik İşlemlerini Kolaylaştırın

  • Müsaitlik, personel sertifikaları ve planlara göre numuneleri ekipman ve iş akışlarına yönlendirin.
  • Otomatik numune işleme sistemleri ve analiz araçlarına arayüzler ile web hizmetleri, dosya aktarımı (metin, CSV, HL7, ASCII vb.) ve doğrudan veritabanı iletişimleri gibi farklı protokoller üzerinden sistemler arası iletişim olanakları.
  • Birden çok laboratuvar ve iş akışı üzerinde ilerleyen tek numuneler için sonuç raporlama yönetimi.
  • Numunelerin depolanmasını, depolama konumlarını yönetin.

  Numune Malzemelerini ve Ekipmanları Yönetin

  • Tüm moleküler malzemeleri, envanter kalemleri ve sarf malzemeleri, bunların ilgili iş akışlarını yönetin.
  • Moleküler ekipman listelerini yönetin, bakım olayları, kalibrasyonlar ve KK standartları planlayın.
  • Numunelerinizi hiyerarşik numune konteynerlerinde saklayın ve depolama hiyerarşisinin her seviyesindeki içerikleri görüntüleyin.

  Mevzuat Şartlarına ve En İyi Uygulamalara Güvenle Uyumlu Hale Gelin

  • STARLIMS; kurumunuzun FDA 21 CFR Kısım 11 ve AB Ek 11 kılavuzları, GLP, APHL, CLIA, CAP ile birlikte diğer akreditasyon standartları dahil olmak üzere farklı laboratuvar mevzuat standartları ile uyumlu olmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Katalog
Clinical & Healthcare LIMS Specification Document (PDF, 1.03 MB)
STARLIMS Integrated Solution and Professional Services Brochure (PDF, 443 KB)
Considerations in Purchasing a LIMS (PDF, 233.8 KB)

Müşteri Görüşü

"Sürecin bir bölümünü manüel olarak yapmak veya farklı uygulamalar kullanmak bize çok zaman kaybettiriyordu. En önemli örnek; COA sonuçları için grafiklerin tek tek oluşturulması gerekiyordu, bu da her öğleden sonra bir ya da iki kişinin sadece bu görevi üstlenmesi anlamına geliyordu. Başka bir örnek ise araçların oluşturduğu verilerin okunması ve COA'ya aktarılması için kullanılan uygulama ile ilgili. Artık bu yazılımı kullanmıyoruz çünkü artık tüm grafik sonuçları Crystal Reports kullanılarak LIMS üzerinden oluşturuluyor."

Antoni Abellaned
Laboratuvar Teknisyeni