Yiyecek & İçecek LIMS

 • Mutfak Masasında Kalite

  Yetiştirme, üretim, tedarik veya dağıtım işleriyle meşgul olun, sağladığınız ürünlerin güvenliği ve kalitesi dünyanın yemek tedarik zinciri için büyük önem taşır. STARLIMS Yiyecek ve İçecek LIMS çözümü; süreçlerin izlenmesi, maliyetlerin yönetilmesi ve mevzuata uyum sağlanması ile ilgili güçlü ve esnek araçlar sağlar, siz de müşterilerinize hak ettikleri kaliteli ürünleri sağlamaya odaklanabilirsiniz. Ham maddelerden son ürüne kadar STARLIMS çözümü ürünün yaşam döngüsü boyunca eksiksiz ürün izleme ve izlenebilirliği destekler.

  Uygunluk ve En İyi Uygulamalara Güvenin

  • STARLIMS; kurumunuzun FSMA, HACCP, HARCP, GFSI, GLP, GMP, CODEX, Avrupa Yasası ve, 21CFR Kısım 11 dahil olmak üzere farklı mevzuat standartlarına uyumlu olmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
  • Analiz Sertifikaları (COA'lar) oluşturmak dahil olmak üzere harici müşterilerinizin karmaşık gereksinimlerini karşılayacak esnek raporlama işlevlerini kullanın.
  • Tüm numune geçmişine erişin, eksiksiz denetim takiplerini görüntüleyin, e-imza bilgilerini alın ve çok daha fazlasını yapın.
  • Testler ve yöntemler için analist eğitimi ve sertifikalandırmalarını takip edip yönetin, kurs ile yeniden sertifikalandırma planlaması yapın.
  • Kontrol grafikleri oluşturun, grafik içerisinde takip için kuralları yapılandırın ve grafikleri numune ile ürün yaşam döngüsü boyunca grafikleri görüntüleyin. Numuneler ve testler ile ilgili daha fazla işlem yapabilmek için kural ihlallerini otomatik belirleyin. Gelişmiş SQC ve kontrol grafikleri oluşturma özellikleri Northwest Analytics (NWA) tarafından sağlanmaktadır.

  Etkin Numune ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Sağlayın

  • Zaman alıcı manüel veri girişine ve katma değeri olmayan manüel süreçlere ihtiyacı ortadan kaldırarak rutin yiyecek laboratuvarı veri analizlerini, numune yaşam döngüsü ve karmaşık hesaplamaları otomatikleştirin.
  • Tetikleyiciler, numune noktaları, yeniden numune alma ve yeniden test etme iş akışları yapılandırın. Entegre inceleme modülü üzerinden inceleme açma bağlantısı.
  • Çalışma sayfası/liste, sonuç hesaplamaları ve sonuç spesifikasyonları karşılaştırmaları oluşturun.
  • Hem üretim hem de formülasyon stabilite çalışmaları için protokolleri, numune envanterini, çalışmaları; plan, koşul ve konumları çekme işlemlerini yönetin.
  • Planlanan tüm numunelerin çevresel izleme modülü ile uygun şekilde toplanmasını ve test edilmesini sağlayın ve görsel alan planlarını kullanarak numune noktalarını etkin şekilde yönetin.
  • Reçeteler oluşturun ve reçetelerle ilgili partileri oluşturun; bunları standart KY iş akışları üzerinden test edin. Kabiliyetlerle ilgili ayrıntılar için formülasyon yönetimi uygulama broşürünü (PDF, 386 KB) indirin.
  • Numunelerin test amaçlı olarak üçüncü taraflara gönderilmesini sağlamak üzere tüm yaşam döngüsü dahil olmak üzere görevleri üçüncü taraf (dahili ve harici) laboratuvarlara devredin.
 • Malzeme ve Ekipmanları Yönetin

  • İş akışı ile ilişkilendirilen sürüm kontrolü ile tüm belgeleri saklayın, yönetin ve kontrol edin.
  • Numunelerin depolanmasını ve depolama konumlarını yönetin. Numunelerinizi hiyerarşik numune konteynerlerinde saklayın ve depolama hiyerarşisinin her seviyesindeki içerikleri görüntüleyin.
  • Ham madde tedarikçilerini ve laboratuvar sarf malzemelerini yönetin.
  • Tüm laboratuvar malzemelerini, envanter kalemlerini ve sarf malzemelerini, bunların ilgili iş akışlarını yönetin.
  • Ekipmanları, KK standartlarını, kalibrasyon ve bakım olaylarını takip edin ve belgeleyin.
  • Ekipman bakım ve kalibrasyon olaylarını planlayın ve uyarıları otomatikleştirin.
  • Ekipman kontrol şemaları oluşturun ve araçlarda zaman içinde görülen değişiklikleri izleyin.

  Günlük yiyecek laboratuvarı Lojistik işlemlerini Kolaylaştırın ve Otomatikleştirin

  • Kaynak ile ilgili karar vermek üzere; darboğazlar, iş dönüş süreleri ve spesifikasyon dışı numuneler dahil olmak üzere temel performans göstergelerini görüntüleyin.
  • Müsaitlik ve iş yüküne göre analistlere ve ekipmanlara iş atayın.
  • Üçüncü taraf sistemleri SAP, Empower, Chromeleon ve diğer dahili kurumsal sistemler (EDMS/DS, MES vb.) dahil olmak üzere veri paylaşımı için çeşitli sistemlere arayüz oluşturur.
  • Geleceğe hazır sistem: İş ihtiyaçları ve çalışma uygulamaları ile ilgili değişiklikler, mevcut işlevsellik veya veriler kaybolmadan halihazırda desteklenebilir ve uygulanabilir.
  • Karmaşık programlamaya ihtiyaç duymadan araçlar entegre edilir Bir araçtan gelen seri verileri ya da araç sonuçlarını içeren dosyaları doğrudan yiyecek ve içecek LIMS içerisindeki alanlara ayrıştırın.
  • Müşteri bilgilerini yönetin ve test fiyatlandırması, faturalandırması ile numune alımı ve test planları dahil olmak üzere laboratuvar testleri projeler oluşturun.
 • Yiyecek ve içecek endüstrisi bilimsel olarak genişliyor ve aynı zamanda mevzuat açısından sayısız kısıtlamayla karşı karşıya kalıyor. Geri çağırma sayısı gün geçtikçe artıyor; bunun nedeni Gıda Güvenliğini Modernleştirme Yasası (FSMA) olabilir. Çoğu geri çağırmaların büyük bir bölümünün nedeni pazara sunulan ürünlerin moleküler testlerinin daha etkin gerçekleştirilmesi için artan kapasitelerdir. Gıdadan bulaşan patojenlerin tespit edilmesi için genom testlerinin kullanımı yaygınlaştıkça, moleküler test gerçekleştirme yetisi, ürün piyasaya sunulmadan önce yiyecek ve içecek üreticilerinin kalite süreçlerinin bir parçası olmak üzere inceleme laboratuvarlarının ötesine taşınabilir. Böylece endüstrinin yararına olacak şekilde ürün geri çağırmaları azalacaktır. Besin bilimi gelişmeye devam ettiği sürece bir kez daha laboratuvarın moleküler süreçleri yönetme ihtiyacını genişleterek yiyecek ve içecek ürünlerinin genetik veya moleküler profillerini ortaya koyma ihtiyacı doğacaktır.

  Günlük yiyecek laboratuvarı Lojistik işlemlerini Kolaylaştırın

  • Müsaitlik ve planlara göre numuneleri ekipman ve iş akışlarına yönlendirin.
  • Otomatik numune işleme sistemleri ve analiz araçlarına arayüzler ile web hizmetleri, dosya aktarımı (metin, CSV, HL7, ASCII vb.) ve doğrudan veritabanı iletişimleri üzerinden sistemler arası iletişim olanakları.
  • Tüm moleküler malzemeleri, envanter kalemleri ve sarf malzemeleri, bunların ilgili iş akışlarını yönetin.
  • Moleküler ekipman listelerini yönetin, bakım olayları, kalibrasyonlar ve KK standartları planlayın.

  Etkin numune ve parti testi yönetimi sağlayın

  • Referans aralıkları, tetikleyiciler, refleksler ve raporlama gereksinimlerinin yapılandırılabileceği yeni protokoller için şablon olarak kullanılabilecek mevcut iş akışları üzerinden moleküler protokolleri yönetin.
  • Başından sonuna numune ve test iş akışlarını destekleyin, tetikleyiciler, numune noktaları, yeniden numune alma ve yeniden test etme iş akışları yapılandırın.
  • Bir karmaşık iş akışında kullanılmak üzere parti ayarlama ve birden çok parti şablonuna izin verin.
  • Numune test sonuçlarını farklı spesifikasyon setleriyle karşılaştırıp değerlendirin ve numune veya partiyi yaşam döngüsü boyunca kontrol edin.

  Uygunluk ve en iyi uygulamalara güvenin

  • STARLIMS; kurumunuzun FSMA, HACCP, HARCP, GFSI, GLP, GMP, CODEX dahil olmak üzere farklı mevzuat standartlarına uyumlu olmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
  • STARLIMS ayrıca; FDA 21 CFR Kısım 11 ve AB Ek 11 kılavuzları, ISO 17025, ASCLD-LAB, CALEA, cGXP ve 18 CAP kontrol listesi gereksinimleri ile birlikte diğer akreditasyon standartları dahil olmak üzere farklı laboratuvar mevzuat standartları ile uyumluluğu desteklemektedir.
 • Çok Sayıda Yiyecek ve İçecek Laboratuvarı STARLIMS Kullanıyor

  STARLIMS yiyecek ve içecek müşterileri arasında:

  • Ulusal ve bölgesel yiyecek ve içecek takip merci.
  • Bir devlet tarım merci.
  • Bir küresel şekerleme markasının araştırma merkezi.
  • Bir küresel içecek imalatçısının kalite kontrol laboratuvarları.
  • Bir çok uluslu içecek imalatçısının kalite kontrol laboratuvarları.
  • Gıda katkısı ve sos üreticileri.
  • Dünya lideri çorba/sos imalatçısının kalite kontrol laboratuvarları.
  • Önde gelen süt ürünleri ve peynir üreticileri.
  • Dünyaca ünlü nutrasötik üreticileri yer almaktadır.
Katalog
Food & Beverage Industry LIMS Specification Document (PDF, 258 KB)
STARLIMS Food & Beverage Brochure (PDF, 773 KB)
STARLIMS Integrated Solution and Professional Services Brochure (PDF, 443 KB)
Considerations in Purchasing a LIMS (PDF, 233.8 kB)

Müşteri Görüşü

"Üretimde yapılacak bir hata milyon dolarlarla ölçülecek kayıplara neden olabilir. STARLIMS ile hatalara karşı güvenlik sağlayan ve yardımcı olan çeşitli kontrol unsurları var; bu unsurlar güvenlik ve üretim kalitesi sağlıyor."

Sam Khoury
Cott İçecekleri Kurumsal Kalite Direktörü